เก่งรอบด้าน “ม่านฟ้า” ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาทนายความ

Categories

Share

ตามดาราจะพาไปส่องไฮโซม่านฟ้า ดร.อรปภัตร จันทรสาขา ที่นอกจากความสวยระดับนางงาม ความเก่งรอบด้านดีกรีการศึกษาระดับด็อกเตอร์ และยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

.

.

ล่าสุด ม่านฟ้า โพสต์ข้อความผ่านไอจี @dr.marnfah เล่าความประทับใจ ที่ได้รับโอกาสแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากสภาทนายความ

.

.

โดยมีข้อความว่า “ดิฉันขอขอบพระคุณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศของสภาทนายความ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี สื่อและระบบสารสนเทศ ของสภาทนายความ”

.

.

“ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น และไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในวงการกฎหมายเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของสภาทนายความ ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านคดีความก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถขอความช่วยเหลือด้านคดีความได้มากขึ้นด้วย เพราะ “เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว””

“เมื่อดิฉันได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ดิฉันก็จะพยายามให้การติดต่อสื่อสารทุกๆ ช่องทางกับสภาทนายความ สามารถทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรในแวดวงกฎหมาย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาที่พึ่ง ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ต่อไป”

.

.

“ดิฉันจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารองค์กร หรือในด้านสื่อสารมวลชน เพื่อมาใช้พัฒนาต่อยอดระบบการสื่อสารและสารสนเทศของสภาทนายความที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งเพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา”

“ในปัจจุบันทางสภาทนายความมีช่องทางการติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ ได้ง่ายและสะดวก โดยมี app “สภาทนายความ on mobile “ และ แอปพริเคชั่นไลน์ของสภาทนายความ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ”

“สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาทนายความ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ดิชั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสภาทนายความฯ ตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปมา ณ ที่นี้ค่ะ” #สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ #สภาทนายความ #กรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ #ดรม่านฟ้า #drmarnfah

.

.

.

.

.

Author

Share