ร่วมยินดี “ขวัญ อุษามณี” หลังได้รับแต่งตั้งใหม่

Categories

Share

ตาดาราตามไปยินดีให้กับตำแหน่งใหม่ของนางเอกสาวสวยฉายาบาร์บี้เมืองไทย อย่าง สาว ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ ล่าสุดเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงตำแหน่งที่ได้รับว่า..

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความ

POSTED BY IG DARA

ซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนายความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฎิบัติหน้าที่และเครื่องแบบปกติขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

POSTED BY IG DARA

โดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนายความ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ที่นายกสภาทนายความมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนายความ เป็นต้น

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ พร้อมกับแนบคำสั่งแต่งตั้ง นางสาว อุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ขอบพระคุณค่ะ

POSTED BY IG DARA

Author

Share