ทำบุญวันเกิด “มิ้นต์ ชาลิดา” เปิดโครงการปันอาหารปันชีวิต ช่วยเหลือเกษตรกร-คนเปราะบางขาดแคลนอาหาร

Categories

Share

ตามดาราจะพาไปดูนางเอกสาว มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง อายุครบ 28 ปี เปิดโครงการปันอาหารปันชีวิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือคนเปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งได้ติดต่อไปยังชุมชนที่ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ อุดหนุนชาวสวนนำมาแจกจ่ายให้กับชุมชน และรวบรวมเงินบริจาคจากแฟนคลับร่วมทำบุญกันในครั้งนี้

โดย มิ้นต์ ชาลิดา เผยว่า “#ปันอาหารปันชีวิต วิกฤตโควิด19 เราจะไม่ทิ้งกัน #เพราะความเดือดร้อนรุนแรงจึงละทิ้งไม่ได้ สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่มีเคสขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเข้ามา ต้องนำเงิน อาหาร และสิ่งของจำเป็นที่กัลยาณมิตรหลายท่านได้ร่วมบริจาค ส่งมอบเข้ามาใน “โครงการปันอาหารปันชีวิต”

.

นำไปรับซื้อ/อุดหนุน ผลผลิตพืชผักอินทรีย์จากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาด ปิดร้านอาหาร ส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเติมพลังกาย พลังใจให้กับกลุ่มคนเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ และส่งผลต่อการเข้าถึงอาหาร แต่ช่วงเช้าวันเสาร์ เราได้รับการประสานงานว่า มีชุมชนที่กำลังเดือดร้อนด้านอาหาร

เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในชุมชน หลายครอบครัวต้องกักตัว โดยที่ไม่สามารถเตรียมการด้านอาหารได้ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบรุนแรงทำให้หลายครัวเรือน ไม่มีเงินสำหรับซื้อาหาร โดยมีเพื่อนเครือข่ายผู้หญิงปทุมธานีเป็นตัวกลางสำรวจข้อมูล ระดมของจำเป็นเพิ่มเติมบางส่วน อาทิ นม เจลแอลกอฮอล์ เตรียมการส่งมอบอาหาร

.

จากกลุ่มปันอาหารปันชีวิตกระจายสู่กลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองจุฬา 10 ครอบครัว และ ชุมชนหลังฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (ซอยโรงถ่าน) 250 ครอบครัว เราได้ประสานจัดซื้อผลผลิตผักอินทรีย์ จากกลุ่มส่งเสริมเกษตร อินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 400 กิโลกรัม เกษตรกร ร่วมบริจาคถั่วฝักยาวเพิ่มเติม และยังช่วยจัดแพคผัก 250 ชุด ให้กับเราด้วย เพื่อลดหน้างานของพวกเราลง ซึ่งช่วยทีมได้เยอะมาก

เราจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็นบางส่วน โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงปทุมช่วยนำไปจัดแพคเป็นชุด เพื่อง่ายต่อการลงกระจายในพื้นที่ เราตัดผักในสวนผัก ของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้อีก 20 กิ โลกรัม สมทบเข้าไป

.

เมื่อวานนี้ ได้ส่งมอบอาหารจากความห่วงใจถึงพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางทั้ง 2 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว หวังว่าทุกคนจะได้อร่อยกับมื้ออาหาร เติมพลังกาย เพิ่มพลังใจ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่อาจจะสดใสกว่าวันนี้ ขอขอบคุณผู้บริจาค กัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมบริจาคเงินอาหาร สิ่งของต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆ

ทางกลุ่มสามารถบริหารจัดการส่งมอบผลผลิต อาหารแห่งความห่วงใยไปยังพี่น้องกลุ่มเปราะบางได้อย่างทัน ท่วงที มิ้นต์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในครั้งนี้นะคะ มิ้นต์ยังคงอยากสนับสนุน โครงการดีๆแบนนี้เงินบริจาคได้นำ ไปช่วยคนเดือนร้อนถึง 2 กลุ่ม ได้ช่วยทั้งเกษตรกร ช่วยเหลือคนเปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร #ปันอาหารปันชีวิต #วิกฤตโควิด19 #เราจะไม่ทิ้งกัน”

.

.

.

.

.

.

Author

Share