ไม่ธรรมดา ส่องเงินเดือน “เลขาฯ เพลง ชนม์ทิดา” ผู้ช่วยข้างกาย “ตู่ นันทิดา”

Categories

Share

ตามดาราพาเเกะซองเงินเดือน ตู่ นันทิดา ตู่ นันทิดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และลูกสาวคนเก่ง เพลง ชนม์ทิดา ที่ล่าสุดจะมีดราม่าและชาวเน็ตโดนเข้ามาถล่มยับแต่ทั้งสองคนยังคงต่อสู้ ชาวเน็ตพากันไปขุดหาภาพทำเนียบบริหารจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า “เพลง” ได้นั่งเก้าอี้เลขาฯช่วยงาน “แม่ตู่” ที่มีตำแหน่งเป็นนายกอบจ.สมุทรปราการ

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยพบว่า ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

POSTED BY IG DARA

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 75,530 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 45,540 บาท

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 13,880 บาท

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 30,540 บาท

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 24,990 บาท

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

.

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

Author

Share