อนุโมทนาบุญใหญ่ “นุ่น-ต๊อด” บริจาค50ล้าน ช่วยทีมแพทย์

Categories

Share

ตามดาราตามไปอนุโมทบุญใหญ่ของคู่รัสามีภรรยา อย่างคู่ของดาราสาวสวย นุ่น วรนุช และทายาทสิงห์อย่างหนุ่ม ต๊อด ปิติ โดยทั้งคู่นั้นเรียกว่าได้มอบเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท เพื่อช่วยทีมแพทย์ 12 โรงพยายาลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคและดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วย , เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

เบื้องต้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ได้มอบเงินบริจาคให้กับหลายโรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด19
โรงพยาบาลละ 5 ล้านบาทได้แก่

POSTED BY IG DARA

1.โรงพยาบาลศิริราช
2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
4.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,
5.โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร รวมทั้งได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล
6.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
8.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
9.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10.โรงพยาบาลอุดรธานี
11.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
12.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

POSTED BY IG DARA

รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

POSTED BY IG

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

POSTED BY IG DARA

Author

Share