เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถ่ายภาพกับมารดา คุณปราณี อุ่นพรม

Categories

Share

DARA FOLLOW พาเผยภาพความประทับใจของเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กับมารดาอย่าง คุณปราณี อุ่นพรม โดยเมื่อ 5 มีนา 2564 (วันนี้) เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ได้โพสต์ภาพของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับ คุณปราณี อุ่นพรม มารดาในเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

POSTED BY tvpool

POSTED BY tvpool

ในโอกาสที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับไปปฏิบัติภารภิจในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

POSTED BY prachachat

POSTED BY prachachat

ประวัติของ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 ที่จังหวัดน่าน

POSTED BY tvpool

POSTED BY tvpool

เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ก่อนรับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2551

POSTED BY tvpool

 

Author

Share